Womb Wisdom

IMG_4471

Voor vrouwen, die met beide benen op de grond staan

English below

Tijdens deze workshop maken we contact met onze bron van creativiteit en (levens)creatie. Ik heb mogen ontdekken dat de baarmoeder meer dan een bron is van leven is. In verbinding met het hart vormt ze een feilloos kompas op mijn levenspad. Een innerlijk instrument dat meer dan de moeite waard om te erkennen én te integreren in het leven. Als energiewerker heb ik een intuïtieve benadering en vind ik het belangrijk om een veilige basis neer te zetten, die ruimte geeft om diep contact te maken.

Door middel van verschillende meditatie technieken, ademhaling en lichaamswerk contact met de essentie van deze bron. Een workshop waar ik heel veel over kan vertellen, maar zelf ervaren is zelf ontdekken. Vanuit de baarmoeder gaan we in gesprek met onszelf en bekijken we verschillende thema’s zoals onder andere:

+ Lichaam en gezondheid
+ Relaties
+ Vrouw zijn en Seksualiteit
+ Het leven vanuit helikopter oogpunt
+ etc…

De workshops worden 25 februari & 18 maart in Haarlem aangeboden. En zijn onafhankelijk van elkaar bij te wonen. Om 11:00 uur gaan we van start en rond de klok van 15:00 ronden we af. Tussendoor is er een onderbreking met wat versnaperingen, maar voel je vrij om zelf iets te eten mee te nemen.

De prijs is €55,- per losse workshop en €95,- voor twee workshops. Aanmelden kan via het onderstaande formulier. Voor meer informatie of vragen kun je me bellen 06 190 191 90.

For women, who are standing on their own grounds

During this workshop we connect with our source of creativity and (life)creation. I have discovered that the womb is more that a source of life. In connection with the heart she is a faultless compass onmy life path. An inner instrument that is worth it to acknowledge and integrate in life. As energy worker I have an intuitive approach and I find it important to create a safe base, which allow you to connect deeply.

Through various meditation techniques, breathing and body work we connect with the essence of the womb. It’s a workshop of which I can tell a lot, but I rather invite you to experience it yourself. From the wombs space we go into dialogue with ourselves and we look at different themes like:

+ Body & health
+ Relations
+ Being a women & sexuality
+ Life from helicopter view
+ etc…

The workshops are offered on 25 February and 18th March in Haarlem. And can be participated in individually. We start at 11:00 and close off around 15:00. In between there is a break with some snacks, but feel free to bring something to munch.

The price is €55,- for one workshop and €95,- for two workshops. Sign up can be done through the form below. For more information or specific questions call me on 06 190 191 90.

Advertisements